Какво научих от Business in Practice 2011

Какво е Business in Practice? Това е еднодневна конференция организирана от студентската...

Read More