Живота се променя. Все повече разчитаме на дигиталните технологии и на мобилността. Преди 70 години е било обичайно, хора които са родени в един град да остана да живеят там до края на живота си. Преди 30 години е било прието човек който е роден в един град да може, да пътува в други градове за препитание или да се установи там, но все пак в границата на държавата в която е роден. Както се вижда промяната става все по-бързо и по-често. Така идва и следващият етап на еволюция на обществото през последните 15 години, където нашата парадигма се променя отново. 

Много повече хора пътуват и живеят на места и държави различни от тази в която са родени. Там са заобиколени от хора говорещи различни езици и са  откъснати от познатата среда. По този начин те изграждат международни мрежи от контакти, тоест по-лесно им е и са стимулирани да го направят. През 2020 година с настъпването на Covid-19 парадигмата отново се променя, вече не сме само част от мрежи, но и търсим начин как да оползотворим изградените връзки. Една нова тенденция е така наречената „споделяне на знания“.  

Много организации започнаха тази тенденция още от март тази година. 

Първата група, на иноваторите бяха организации в които членуват студенти или техните алумни представители, както и организации които имат за цел да подпомагат специализирани групи. Те се обърнаха към техните членове с призив да изнесат обучения през интернет. Дори организации позиционирани в България, част от международна мрежа се включиха в подобни инициативи.

Тази промяна се оценява като много положителна, понеже преди 2020, за да придобиеш знания от чужбина, се приемаше за даденост, че трябва да пътуваш и да си там физически. Сега вече това очакване не е валидно. Това отваря страхотна възможност за много организации, част от международна мрежа да имат повече достъп до знание и know-how.

Много членове на подобни компании и организации вече се възползват и присъстват на обучения през интернет използвайки различни платформи. За в момента лидер в on-line обученията и срещите е платформата Zoom. Тя позволява видео конферентни връзки с високо качество и също така дава възможност за дискусии в малки групи. Този подход се доближава възможно най-близко до изживяването, което участниците получават, когато се присъединят към обучени.

Как може да се възползваш от подобни инициативи?

Ако си част от международна мрежа и няма подобна инициатива в твоята организация, това е страхотна възможност за теб. Можеш да станеш инициатор на подобна практика и да помогнеш и на други хора да споделят знанието което са натрупали. Един пример от компанията в която работя. Имаме международна общност с интерес към Agile development и всеки месец един от нас изнася обучение свързано с тази тема.

Друг пример от моята студентска организация. Те редовно правят обучение за техните локални групи. Когато настъпи това извънредно положение, те решиха да пробват с изнасянето на обучения през интернет. Получиха много добра обратна връзка и направиха 3 подобни цикъла на обучения, като във всеки цикъл имаше около 15 обучения на различни теми. Това помогна на членовете на локално ниво да бъдат по-подготвени и уверени за бъдещите предизвикателства.

Какво би си взел от тази статия? Напиши го в коментара под статията!

От какво обучение имаш най-много нужда в момента?

Share This